Onder 'Mijn applicaties' ziet u tot welke programma's u toegang heeft. Om toegang te krijgen tot een applicaties dient u contact op te nemen met onze helpdesk (info@mediportal.be)