Een overzicht van de aangemaakte consultaties vindt u terug in het tabblad 'Consultaties'. Indien u een overzicht voor een specifieke patiënt wenst op te halen, gaat u via het tabblad 'Patiënten' naar het juiste patiëntendossier. In het onderdeel 'Consultaties worden alle contacten opgelijst. Om een consultatie te bewerken of verwijderen, klikt u op het info-icoontje ernaast. 
Onderaan de pop-up worden de opties weergegeven die mogelijk zijn. Afhankelijk van de status van de consultatie (afgewerkt/niet afgewerkt) kan een contact worden bekeken, geopend, bewerkt of verwijderd.
Indien Mediris gebruikt wordt in een praktijk worden andere regels gehanteerd met betrekking tot het bewerken en verwijderen van consultaties, deze principes vindt u onderaan terug.