Hoe de brieven worden opgesteld, hangt af van de gekozen flow. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 'Therapieflow' en de 'Specialistflow'.Bij de therapieflow wordt volgende opmaak gehanteerd:


Bij de specialistflow wordt volgende opmaak gehanteerd: De bovenvermelde structuur kan per brief gewijzigd worden. U bepaalt zelf welke zaken u wel/niet opneemt in het verslag. De blauwe velden rechts in de kantlijn werden reeds opgenomen in de template. Elke wijziging die u aanbrengt, dient u bovenaan de template te bewaren


Zelf templates toevoegen is hier niet mogelijk.