In deze stap krijgt u de mogelijkheid om eventueel geïnde bedragen te registreren. De bedragen die u hier registreert kan u via het tabblad 'erelonen' exporteren. Zo kan u alle prestaties overzichtelijk bijhouden.

In de gele kader wordt de verzekerbaarheid (aansluiting mutualiteit) van de patiënt weergeven. Dit is momenteel niet beschikbaar voor paramedische beroepen. 

U kan op twee manieren prestaties registreren:

  1. Aan de hand van een nomenclatuurcode.
  2. Aan de hand van een prestatie-type, dit kan met en zonder nomenclatuurnummers worden toegevoegd. Meer informatie over het toevoegen van prestatie-types vindt u hier


Onderaan de pagina dient u op 'Betaling registreren' te klikken. Er verschijnt een pop-up waar u nogmaals het ereloon en de betaalwijze dient te bevestigen. Onder 'boekjenummer' kan u een getuigschriftnummer of een bepaalde referentie noteren. Deze erelonen en hun referentie kan u achteraf via het tabblad 'Erelonen' exporteren. Meer informatie over de export van erelonen vindt u hier.In geval van derdebetaler wordt de prestatie gekopieerd naar Mediris eFact waar u maximaal één keer per dag alle contacten kan indienen. 

Stap 6: Brieven /  Stap 8: Samenvatting