Mediris Multi+ biedt ook de mogelijkheid om verschillende attesten te genereren. Standaard worden drie attesten weergegeven zijnde 'Ongeschiktheid', 'Consultatie' en 'Verpleegkundige'. 


Vanuit het patiëntendossier klikt u op 'Nieuw attest'. U vult vervolgens de nodige gegevens aan en kiest voor 'bewaren'. Tenslotte krijgt u nog de mogelijkheid om het attest af te drukken of te mailen.

Attesten kunnen ook gegenereerd worden tijdens een consultatie in stap 'Contact'.
Via de instellingen kan u zelf nog attest-templates aanmaken om persoonlijke attesten te kunnen genereren. Meer informatie over het aanmaken van attest-templates vindt u hier