Wanneer het niet mogelijk is om elektronische getuigschriften op te maken door een onderbreking bij eHealth of omdat de patiënt geen rijksregisternummer heeft, kan u in Mediris Recipe altijd beroep doen op een afdruk van een klassiek voorschrift.


Via de instellingen klikt u op 'Klassiek voorschrift afdrukken'. Er wordt een blanco voorschrift weergegeven in PDF-formaat met onderaan uw gegevens. Vóór het afdrukken van dit klassiek voorschrift kijkt u best even na of alle gegevens correct zijn. Indien de gegevens gewijzigd moeten worden, kan u dit via de accountinstellingen doen in het onderdeel 'Mijn gegevens'.