Wanneer het niet mogelijk is om elektronische getuigschriften op te maken door een onderbreking bij eHealth of omdat de patiënt geen rijksregisternummer heeft, kan u in Mediris Recipe altijd beroep doen op een afdruk van een klassiek voorschrift.


Er wordt een blanco voorschrift weergegeven met onderaan uw gegevens. Vóór het afdrukken van dit klassiek voorschrift kijkt u best even na of alle gegevens correct zijn. Indien de gegevens gewijzigd moeten worden, kan u dit via de accountinstellingen doen in het onderdeel 'Mijn gegevens'.Voorkeur printerinstellingen:


Formaat: Enveloppe DL