Een huisbezoek kan geregistreerd worden door op de knop 'Nieuwe oproep' te klikken. Er opent een overzicht met vijf stappen.


In stap 1 'Patiënt' registreert u de patiëntengegevens. In het onderdeel 'RVT' kan u een rusthuis of instellingen ophalen waar de patiënt verblijft of woont. Deze organisaties kunnen door een beheerder worden toegevoegd. 


De rode velden zijn verplicht in te vullen, anders kan de oproep niet bewaard worden. Wanneer u het rijksregisternummer van de patiënt ingeeft, worden de geboortedatum, naam en voornaam automatisch ingevuld. 


Wanneer de patiënt reeds op de wachtpost is geweest, kan u hem/haar opzoeken op geboortedatum of achternaam. Na deze te hebben genoteerd klikt u op het vergrootglas en selecteert u de juiste patiënt.  De gegevens die toen geregistreerd werden, zullen worden opgehaald. In stap 2 'Huisarts' kan de huisarts van de patiënt worden opgehaald. Er is ook een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken, deze pop-up maakt zoeken op gemeente of RIZIV-nummer mogelijk. In stap 3 'Nota' wordt ruimte voorzien om notitie te nemen van het telefoongesprek. Eventueel kunnen de klachten van de patiënt of andere belangrijke opmerkingen hier worden genoteerd. In stap 4 'Betreft' bepaalt u de reden van contact, in dit geval gaat het om een huisbezoek. Wanneer de huisartsenwachtpost gebruik maakt van Geoplanning of Webfleet staat ook standaard aangeduid dat het huisbezoek na bewaren wordt doorgestuurd naar Geoplanning/TomTom. 


Onderaan dient u de wagen te selecteren die het huisbezoek zal uitvoeren. Een wagen werd geselecteerd wanneer de balk groen kleurt. Onder 'Aantal afspraken' kan u via de link ophalen hoeveel openstaande bezoeken deze arts nog heeft. 

Een arts toewijzen aan een wagen doet u vanuit het tabblad 'Instellingen'
Tenslotte krijgt u in stap 5 'Overzicht' een weergave van stap één tot vier. Wanneer u klikt op 'Bewaar oproep' wordt het contact opgeslagen en kan u dit terugvinden in de lijst van huisbezoeken.