In het tabblad 'Contacten' wordt een overzicht weergegeven van alle geregistreerde contacten. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'onafgewerkte' en 'afgewerkte' contacten.Onafgewerkt: nog openstaand bij de arts van wacht.
Afgewerkt: afwerking in stap 11 met eventueel verzonden verslag of publicatie op de hubs.

Door op de blauwe link in kolom 'Tijdstip contact' te klikken opent u een pop-up waarmee het 'Type wacht' en de 'WDO' nog kan wijzigen.