In het tabblad 'Tel. Advies' worden alle telefonische adviezen en consulten weergegeven. De telefonische contacten worden in drie mappen onderverdeeld zijnde: 

  • Toegewezen: telefonische contacten die aan u zijn gelinkt
  • Niet toegewezen: overzicht telefonische consulten gelinkt aan andere artsen
  • Afgewerkt: telefonische consulten die door u werden afgewerkt.


Aan de hand van de link 'Registreer telefonisch consult' kan u het contact verder aanvullen, in de stap 'Ereloon' wordt ook een prestatiecode opgehaald. Als het telefonisch consult niet gefactureerd moet/mag worden, kan u in 'Stap 3 Betreft' onder 'Contact type' aanduiden dat het om een telefonisch advies gaat. 

Als het contact reeds werd afgewerkt, is het niet mogelijk om het type contact nog te wijzigen.Stappen 'Objectief', 'Subjectief' en 'Evaluatie' zijn verplichte velden. Ze moeten dus ingevuld worden om het contact te kunnen afwerken. In de stap 'Evaluatie' dient u tevens een verder beleid voor het telefonisch consult aan te duiden. Tenslotte kan het contact worden afgewerkt in stap 11. Ook hier hebt u de keuze om een verslag te bezorgen aan de huisarts of te publiceren op de hubs.
Meer informatie over het invullen van het patiëntencontact vindt u hier.