In het tabblad 'Tel. Advies' worden alle telefonische consulten weergegeven. De telefonische contacten worden in drie mappen onderverdeeld zijnde: 

  • Toegewezen: telefonische contacten die aan u zijn gelinkt
  • Niet toegewezen: overzicht telefonische consulten gelinkt aan andere artsen
  • Afgewerkt: telefonische consulten die door u werden afgewerkt.Aan de hand van de link 'Registreer telefonisch consult' kan u het contact verder aanvullen. Indien het telefonisch consult niet gefactureerd moet worden, kan u in 'Stap 3 Betreft' onder 'Contact type' aanduiden dat het om een telefonisch advies gaat. 
Stappen 'Objectief', 'Subjectief' en 'Evaluatie' zijn verplichte velden. Ze moeten dus ingevuld worden om het contact te kunnen afwerken. In de stap 'Evaluatie' dient u tevens een verder beleid voor het telefonisch consult aan te duiden. Tenslotte kan het contact worden afgewerkt in stap 11. 

Meer informatie over het invullen van het patiëntencontact vindt u hier