Artsen - Mijn contacten

Overzicht contacten
In het tabblad 'Mijn contacten' wordt een overzicht weergegeven van alle patiëntencontacten die werden geregistreerd. Er wordt een onderscheid gemaa...
Di, 25 Okt, 2022 om 5:32 PM
Nieuw contact registreren
Via de blauwe knop 'Nieuw contact' kan u tijdens een weekwacht/vervanging een raadpleging of huisbezoek registreren. Een patiëntencontact bestaat ui...
Di, 25 Okt, 2022 om 5:35 PM
Stap 1: Patiënt
In 'Stap 1 Patiënt' kan u de patiëntengegevens registreren. Bij het invoeren van het rijksregisternummer worden de geboortedatum, achternaam en voor...
Wo, 26 Okt, 2022 om 2:10 PM
Stap 2: Huisarts
In 'Stap 2 Huisarts' kan aan de hand van de zoekbalk de huisarts van de patiënt worden opgehaald. De arts die hier geregistreerd werd, kan een versl...
Di, 25 Okt, 2022 om 5:43 PM
Stap 3: Betreft
In 'Stap 3 Betreft' worden de details van het contact geregistreerd. Hier wordt het type contact, het tijdstip van contact, het wacht type (weekwach...
Wo, 26 Okt, 2022 om 9:20 AM
Stap 4: Subjectief
In 'Stap 4 Subjectief' wordt ruimte voorzien om de reden van contact te registreren. Specifiek registreert u in deze stap de anamnese.  U hebt d...
Wo, 26 Okt, 2022 om 9:26 AM
Stap 5: Objectief
In 'Stap 5 Objectief' kan het klinisch onderzoek worden uitgeschreven.  In het onderdeel 'Parameters' krijgt u vervolgens de mogelijkheid o...
Wo, 26 Okt, 2022 om 9:37 AM
Stap 6: Evaluatie
In 'Stap 6 Evaluatie' dient de urgentie van het contact te worden geëvalueerd en moet een uiteindelijke diagnose worden ingevuld.  Onder 'Ev...
Wo, 26 Okt, 2022 om 9:42 AM
Stap 7: Medicatie
In 'Stap 7 Medicatie' kan medicatie worden voorgeschreven, op een klassiek of een elektronisch voorschrift. Om elektronisch voor te schrijven mo...
Wo, 26 Okt, 2022 om 1:41 PM
Stap 8: Andere behandeling
In 'Stap 8 Andere behandeling' kan u technische prestaties, verwijzingen en labo onderzoeken toevoegen. Onder 'Andere behandeling' krijgt u ...
Wo, 26 Okt, 2022 om 10:54 AM