Artsen - Mijn contacten

Overzicht contacten
In het tabblad 'Mijn contacten' wordt een overzicht weergegeven van alle patiëntencontacten die werden geregistreerd. Er wordt een onderscheid gem...
Wo, 25 Aug, 2021 at 4:09 PM
Nieuw contact registreren
Via de blauwe knop 'Nieuw contact' kan u tijdens een weekwacht/vervanging een raadpleging of huisbezoek registreren. Een patiëntencontact bestaat ...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:14 AM
Stap 1: Patiënt
In 'Stap 1 Patiënt' kan u de patiëntengegevens registreren. Bij het invoeren van het rijksregisternummer worden de geboortedatum, achternaam en vo...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:14 AM
Stap 2: Huisarts
In 'Stap 2 Huisarts' kan aan de hand van de zoekbalk de huisarts van de patiënt worden opgehaald. De arts die hier geregistreerd werd, kan een ver...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:15 AM
Stap 3: Betreft
In 'Stap 3 Betreft' worden de details van het contact geregistreerd. Hier wordt het type contact (huisbezoek, raadpleging of telefonisch consult),...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:17 AM
Stap 4: Subjectief
In 'Stap 4 Subjectief' wordt ruimte voorzien om de reden van contact te registreren. Specifiek registreert u in deze stap de anamnese. U hebt de m...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:18 AM
Stap 5: Objectief
In 'Stap 5 Objectief' kan het klinisch onderzoek worden uitgeschreven. Hier worden de resultaten van het lichamelijk onderzoek genoteerd. In het o...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:21 AM
Stap 6: Evaluatie
In 'Stap 6 Evaluatie' dient de urgentie van het contact te worden geëvalueerd en moet een uiteindelijke diagnose worden ingevuld.  Ond...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:22 AM
Stap 7: Medicatie
In 'Stap 7 Medicatie' kan medicatie worden voorgeschreven, op een klassiek of een elektronisch voorschrift. Indien u meerdere geneesmiddelen wenst...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:28 AM
Stap 8: Andere behandeling
In 'Stap 8 Andere behandeling' kan u technische prestaties toevoegen zoals een hechting of een ECG en krijgt u de mogelijkheid nog een opmerking t...
Wo, 10 Nov, 2021 at 11:29 AM