In het tabblad 'Erelonen' vindt u ook de afgewerkte erelonen terug. Dit zijn de erelonen die door een onthaalmedewerker reeds werden verwerkt. 

Hier krijgt u een te zien hoeveel de patiënt heeft betaald met welke betaalwijze en welke afrekening er werd toegepast. 


Aan de hand van het ticket-icoon kan een bewijs van betaling worden opgehaald. Door op de enveloppe te klikken opent u de betalingsuitnodiging en tenslotte kan u aan de hand van het tekstballonnetje een opmerking toevoegen  aan een ereloon. Zwarte tekstballonnen geven aan dat er een opmerking werd toegevoegd.