In het tabblad 'Erelonen' vindt u de afgewerkte erelonen terug. Dit zijn de erelonen die door een onthaalmedewerker reeds werden verwerkt.


Hier krijgt u te zien hoeveel de patiënt heeft betaald met welke betaalwijze en welke afrekening er werd toegepast.Aan de hand van het printer-icoon kan u een bewijs van betaling en de betalingsuitnodiging ophalen. Aan de hand van het tekstballonnetje kan u een opmerking toevoegen  aan een ereloon. Zwarte tekstballonnen geven aan dat er een opmerking werd toegevoegd.