Vanaf 15 september 2021 is dematerialisatie van het voorschrift een feit. Concreet brengt dit drie grote aanpassingen met zich mee en uiteraard worden Mediris Recipe en Mediris Specialist aangepast volgens de geldende regelgeving. Hieronder krijgt u een overzicht van wat er juist verandert in Mediris.
1. Papierloos voorschrijven


De bestaande manieren om voorschriften af te leveren blijven bestaan, echter komen er nieuwe mogelijkheden bij. Vanaf 15 september 2021 kan de patiënt naar de apotheek gaan met zijn/haar eID-kaart zonder dat hij/zij een papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift moet afgeven of tonen.


Het is aan de voorschrijver om de patiënt te informeren over de verschillende opties. De patiënt kan zelf kiezen of hij/zij nog een papieren bewijs van elektronisch voorschrift wenst te ontvangen.Hieronder een opsomming van alle mogelijkheden:

  • Papieren bewijs van elektronisch voorschrift (het papierformaat bij het afdrukken verandert voorlopig niet in Mediris)
  • Digitaal bewijs van elektronisch voorschrift (via een app, web-toepassing, ...)
  • eID/rijksregisternummer

 

 


2. Eén product per voorschrift


Deze verandering houdt in dat op elk voorschrift slechts één product kan staan. Het voordeel hiervan is dat de status van het voorschrift (afgeleverd of niet afgeleverd) overeenkomt met één product. Hierdoor krijgt de voorschrijver een idee over de therapietrouw.


Deze aanpassing wordt opgevangen door Mediris en brengt voor u geen bijkomende moeilijkheden met zich mee. U kan gewoon zoals vroeger de gewenste medicatie voorschrijven. Het verschil is dat u nu per geneesmiddel de uitvoerbaarheid etc. dient te bepalen, in plaats van één keer op het einde.


 

 
3. VISI-vlag


Indien een patiënt voor bepaalde producten meer privacy vraagt, kan de voorschrijver het voorschrift afschermen door de VISI-vlag (zichtbaarheid) op "toe" te zetten. Hierdoor zal het voorschrift niet getoond worden indien de patiënt enkel met zijn/haar eID of rijksregisternummer naar de apotheek gaat.


In dit geval krijgt de apotheek enkel toegang tot het voorschrift via het papieren of digitaal bewijs van elektronisch voorschrift. Dit kan u via Mediris nog steeds gewoon afdrukken of verzenden via mail.


Standaard staat de VISI-vlag (zichtbaarheid) op "open"; dit kan per voorschrift aangepast worden op vraag van de patiënt.