Opgeletde erelonen worden per wachtpost op een andere manier verwerkt. Voor de juiste werkwijze dient u contact op te nemen met uw wachtpostmanager of coördinator. 


Patiënten die in een rust- en verzorgingstehuis verblijven worden vrijgesteld van onmiddellijke betaling. Nadat een arts op huisbezoek is geweest in een rusthuis of instelling zal echter dit ereloon ook moeten worden afgewerkt. Wanneer in de oproep reeds een rusthuis werd geregistreerd zal u deze patiënten herkennen aan het gebouw-icoontje.
Klik op 'Betaling' en kies vervolgens voor 'Facturatie via instelling (RVT)'. Er opent een pop-up waar u kan nakijken of dit aan de juiste instelling wordt gefactureerd. Werd er nog geen instelling geregistreerd dan kan u deze opzoeken via de zoekbalk. Het is niet mogelijk voor onthaalmedewerkers om instellingen toe te voegen, deze kunnen alleen worden toegevoegd door een beheerder.


In sommige wachtposten wordt de facturatie aan rusthuizen en andere instellingen standaard afgewerkt als derdebetaler. Dit zal ook steeds zo ingesteld zijn, deze prestaties mogen meteen worden bevestigd.
Worden er voor rust- en verzorgingstehuizen nog getuigschriften opgemaakt dan kan u het boekjenummer/getuigschriftnummer ook nog registreren.Na het bevestigen van de betaling zal het ereloon worden verplaatst naar de lijst 'Afgewerkt'. Klik hier voor meer informatie over de afgewerkte erelonen.