Opgeletde erelonen worden per wachtpost op een andere manier verwerkt. Voor de juiste werkwijze dient u contact op te nemen met uw wachtpostmanager of coördinator. In bepaalde gevallen kan of moet een patiënt het ereloon niet betalen. Deze erelonen dienen echter wel te worden afgewerkt. Hiervoor wordt een apart onderdeel voorzien via de knop 'Te innen (niet bij patiënt)'. Bij het afwerken van te innen erelonen hebt u de keuze tussen het opmaken van een 'klassiek getuigschrift' of 'geen getuigschrift'. In beide gevallen is het mogelijk te specifiëren waar het ereloon zal worden geïnd. De mogelijkheden 'Advocaat', 'OCMW' en 'Politie' werden hierin opgenomen.
Na bevestiging zal het ereloon verspringen naar de lijst 'Afgewerkt'. Hier kan u aan het ereloon een opmerking toevoegen door op het tekstballonnetje te klikken. 


Wanneer het ereloon afgewerkt is, zal er ook een printer-icoon zichtbaar zijn. Wanneer u deze aanklikt kan u de betalingsuitnodiging via het printer-icoon openen in pdf-formaat.