Als beheerder hebt u de mogelijkheid om afgewerkte contacten opnieuw te heropenen of te verwijderen.


Via het tabblad 'Contacten' kan u in de lijst van afgewerkte contacten op de blauwe link van het tijdstip klikken. Dit opent een pop-up waarbij u de opties om te heropenen of verwijderen te zien krijgt.Een heropend contact zal opnieuw tussen de onafgewerkte contacten worden geplaatst. De arts in kwestie dient dit contact opnieuw af te werken.


Een verwijderd contact kan niet meer worden gerecupereerd, ook niet uit de database.