Beheerder

Dashboard
In het dashboard worden verschillende parameters bijgehouden. Deze parameters kunnen voor een bepaalde periode worden opgehaald en geven informatie over het...
Wo, 31 Aug, 2022 at 5:42 PM
Gebruikers
In dit onderdeel krijgt u alle gebruikers te zien die een actieve toegang hebben tot de wachtpostomgeving. Bij elke arts of medewerker hebt u de mogelij...
Di, 20 Sep, 2022 at 11:35 AM
Patiënten
In deze lijst worden alle patiënten bewaard waarvoor een contact werd geregistreerd. Patiënten die louter als oproep werden geregistreerd zullen niet worden...
Di, 20 Sep, 2022 at 11:46 AM
Exports
In dit onderdeel kan verschillende data worden geëxporteerd zoals het aantal patiëntencontacten; oproepen of een export van de erelonen voor een bepaalde pe...
Di, 20 Sep, 2022 at 11:52 AM
Organisaties
In het onderdeel 'Organisaties' is het mogelijk om rusthuizen en medische huizen toe te voegen waar de huisartsenwachtpost aan factureert.  ...
Di, 14 Jun, 2022 at 4:36 PM
Mandaten
Onthaalmedewerkers of andere gebruikers hebben de mogelijk om onder mandaat te werken van een arts. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het registreren van ...
Do, 14 Okt, 2021 at 12:26 PM
Facturen
In het onderdeel 'Facturen' kunnen alle betalingsuitnodigingen worden opgehaald. Er wordt een betalingsuitnodiging gegenereerd wanneer het ontvang...
Di, 20 Sep, 2022 at 11:12 AM
Facturen via Teamleader
Binnen Mediris is een koppeling met facturatieprogramma Teamleader mogelijk. Via deze koppeling kan u de betalingsuitnodiging als factuur genereren en verze...
Di, 20 Sep, 2022 at 11:24 AM