Beheerder

Dashboard
In het dashboard worden verschillende parameters bijgehouden. Deze parameters kunnen voor een bepaalde periode worden opgehaald en geven informatie over het...
Wo, 31 Aug, 2022 om 5:42 PM
Gebruikers
In dit onderdeel krijgt u alle gebruikers te zien die een actieve toegang hebben tot de wachtpostomgeving. Bij elke arts of medewerker hebt u de mogelij...
Di, 20 Sep, 2022 om 11:35 AM
Patiënten
In deze lijst worden alle patiënten bewaard waarvoor een contact werd geregistreerd. Patiënten die louter als oproep werden geregistreerd zullen niet worden...
Di, 20 Sep, 2022 om 11:46 AM
Exports
In dit onderdeel kan verschillende data worden geëxporteerd zoals het aantal patiëntencontacten; oproepen of een export van de erelonen voor een bepaalde pe...
Di, 20 Sep, 2022 om 11:52 AM
Organisaties
In het onderdeel 'Organisaties' is het mogelijk om rusthuizen en medische huizen toe te voegen waar de huisartsenwachtpost aan factureert.  RVT&...
Ma, 28 Nov, 2022 om 11:26 AM
Mandaten
Medewerkers hebben de mogelijk om onder mandaat te werken van een arts. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het registreren van testen i.k.v. de Covid-19 pa...
Do, 27 Okt, 2022 om 5:30 PM
Betalingsuitnodigingen
In het onderdeel 'Betalingsuitnodigingen' kunnen alle betalingsuitnodigingen worden opgehaald. Er wordt een betalingsuitnodiging gegenereerd wanneer...
Di, 26 Dec, 2023 om 4:04 PM
Facturen via Teamleader
Binnen Mediris is een koppeling met facturatieprogramma Teamleader mogelijk. Via deze koppeling kan u de betalingsuitnodiging als factuur genereren en verze...
Di, 20 Sep, 2022 om 11:24 AM
Weekschema's
Aan de hand van weekschema's wordt snel duidelijk welke afspraakmomenten beschikbaar zijn in de kalender. Als beheerder kan u verschillende schema's...
Do, 19 Jan, 2023 om 12:16 PM
Een contact heropenen of verwijderen
Als beheerder hebt u de mogelijkheid om afgewerkte contacten opnieuw te heropenen of te verwijderen. Via het tabblad 'Contacten' kan u in de lij...
Di, 8 Nov, 2022 om 10:48 AM