Een afgewerkt ereloon kan opnieuw worden heropend om bepaalde wijzigingen aan te brengen.

In het tabblad 'Erelonen' in de lijst van afgewerkte erelonen kan u via de blauwe link van het tijdstip een pop-up ophalen om het ereloon te heropenen.Het ereloon zal opnieuw in de lijst van onafgewerkte erelonen komen te staan en kan opnieuw worden afgewerkt. 
Let op: erelonen die via Mediris eFact of Mediris eAttest werden gefactureerd worden niet automatisch aangepast. Deze dienen manueel te worden gewijzigd in de applicaties.