In maart 2019 werd het wetsontwerp inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg goedgekeurd.  Op 1 juli 2022 zal de kwaliteitswet (sokkelwet) in werking treden. 

Deze wet verklaart dat de zorgverlener bepaalde vereisten moet naleven met het oog op een kwaliteitsvolle zorgverlening. De vereisten hebben onder andere betrekking op het patiëntendossier.

 

In onderstaande tabel kan u zien in welke mate onze softwareprogramma's voldoen aan de kwaliteitswet. 

De volledige wet inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg kan u hier terugvinden.