We hebben bij MediPortal de laatste maanden niet stilgezeten. Via deze weg brengen we u graag op de hoogte van enkele recente ontwikkelingen op het Mediris-platform, in het bijzonder onze grootste vernieuwing sinds de lancering van Mediris Specialist. 
Verslagen publiceren op de hubs


Na maanden onderhandelen, testen en verfijnen heeft Mediris de toelating gekregen om gebruikers verslagen te laten publiceren op de hubs.


Hieraan zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • U hebt een licentie Mediris Specialist
  • U bent de auteur van de consultatie
  • De patiënt heeft een rijksregisternummer

U kan uw verslagen publiceren door in de stap 'Samenvatting' op de knop 'Afwerken' te klikken en vervolgens in het pop-upvenster te kiezen voor 'Verslag publiceren op de hubs: Ja'. 


Een verslag dat werd gepubliceerd, kan niet meer worden aangepast.

Meer informatie vindt u hier: Publiceren op de hubs.Consultatie-overzichten


In kader van deze ontwikkeling werd een nieuwe status toegevoegd aan het overzicht van de consultaties. Vanaf heden is ook meteen zichtbaar of het verslag reeds werd gepubliceerd op de hubs. Elke status wordt weergegeven met een bepaalde kleurcode. 
Rechtvaardiging derdebetaler


Sinds 01/02/2022 is het niet meer nodig om een rechtvaardiging te registreren voor derdebetalerprestaties. Voor oudere prestaties is dit echter wel nog noodzakelijk.

In Mediris Specialist is het veld rechtvaardiging niet meer beschikbaar. In Mediris eFact kan u enkel nog een rechtvaardiging invoeren indien de datum van de prestatie vóór 01/02/2022 ligt.

Elke arts kan sinds 01/01/2022 de derdebetalersregeling toepassen voor elke verzekerde patiënt en voor elke prestatie.
 

Meer informatie vindt u hier: Mediris eFact.
Praktijken in Mediris eFact


Het is sinds kort mogelijk om elektronisch te factureren in praktijkverband. Dit houdt in dat een secretariaatsmedewerker prestaties kan invoeren in naam van een arts. Dit geldt zowel voor derdebetalerprestaties via eFact als voor elektronische getuigschriften via eAttest.

 

Meer informatie vindt u hier: Toelichting Praktijken.Enkele kleinere zaken


Verder werden onder meer de volgende zaken aangepakt in Mediris Specialist:

  • Briefhoofd kan worden toegevoegd aan attesten
  • Bewerken van prestatiecodes: facturatie 50%, behandeld lid, ...
  • Bewerken van erelonen met afrekening eAttest
  • Labo's met eenzelfde referentie en staaldatum worden als één resultaat weergegeven
  • Uitbreiding van de agenda: lijstweergave, zoekfunctie