Wanneer een patiënt wordt doorverwezen naar een huisarts kan het patiëntendossier worden geëxporteerd uit Mediris. Dit dossier wordt aangeboden in een PMF-formaat. 

Huisartsen kunnen op hun beurt het bestand opladen in hun softwareprogramma zodanig dat het patiëntendossier uit Mediris met alle consultaties terechtkomt in het eigen patiëntenbestand.In het patiëntendossier in het onderdeel 'Patiënten' wordt de knop 'PMF Export' weergegeven.

Door hierop te klikken zal een bestand worden gedownload en op uw computer worden geplaatst in de map 'Downloads'.
Dit bestand kan u als bijlage van een consultatie doorsturen naar de betreffende huisarts. Een alternatief kan zijn om het dossier te verzenden via de eHealthBox van één van de artsen binnen het zorgpunt.