Wanneer een patiënt wordt doorverwezen naar een huisarts kan het patiëntendossier worden geëxporteerd uit Mediris. Dit dossier wordt aangeboden in een PMF-formaat. 

Huisartsen kunnen op hun beurt het bestand opladen in hun softwareprogramma zodanig dat het patiëntendossier uit Mediris met alle consultaties terechtkomt in het eigen patiëntenbestand.In het patiëntendossier in het onderdeel 'Patiënten' kan u via 'Acties' de knop 'PMF' terugvinden.

Door hierop te klikken zal een bestand worden gedownload op uw computer.

 Dat bestand kan u als bijlage toevoegen aan een consultatie.Vervolgens dient de gewenste zorgverlener toegevoegd te worden als ontvanger in de stap 'Brieven'.

 


Ten slotte kan u de consultatie in de stap 'Samenvatting' afwerken en verzenden en zo het dossier mee versturen.
Een alternatief kan zijn om het dossier te verzenden via de eHealthBox van een van de artsen binnen het zorgpunt.