Er is in Mediris Wachtpost een mogelijkheid voorzien om labo-aanvragen te beheren via Cyberlab.

Concreet wil dit zeggen dat u laboresultaten kan bekijken en digitale aanvragen kan indienen.


In 'Stap 1 Patiënt' krijgt u de groene knop 'Bekijken laboresultaten' te zien. 

Via deze knop opent een apart tabblad waarin de laboresultaten worden opgehaald die werden aangevraagd via het labo voor deze patiënt.
U kan ook zelf een digitale labo-aanvraag indienen via 'Stap 8 Andere behandeling'. 

Hier kiest u in het onderdeel 'Labo-onderzoek' voor bloed-, urine- of faecesonderzoek. Er wordt onderaan een extra onderdeel toegevoegd waar u de knop 'Labo-aanvraag' kan aanklikken. Er opent een nieuw tabblad waar u de aanvraag kan invullen en indienen.