Hoofdstuk IV


De toevoeging van hoofdstuk IV in onze software was een langverwachte functie en deze maand was het eindelijk zo ver. Enerzijds kan u nu rechtstreeks in Mediris Recipe bestaande akkoorden tot terugbetaling raadplegen voor een patiënt. Anderzijds kan u zelf nieuwe akkoorden aanvragen en beheren.


Lees er meer over in dit artikel!

In de nabije toekomst zal deze functie ook beschikbaar zijn in Mediris Specialist.


_________________________________________________________________ 



Vorige consultaties raadplegen


Tijdens de consultatie is het mogelijk om de vorige consultaties van de patiënt te bekijken. Deze functie is sinds de laatste update van plaats veranderd.


U kan deze vanaf heden terugvinden via de knop 'Patiëntendossier'. Rechts zal het panel verschijnen waar u de consultaties kan raadplegen.

   

_________________________________________________________________ 


Dossiers archiveren


Verder kan u nu ook inactieve patiëntendossiers archiveren. Hierdoor behoudt u een duidelijk overzicht van uw patiënten. U kan dit doen in een patiëntendossier via de knop 'Acties'.


In het veld van de algemene informatie kan u noteren waarom het dossier werd gearchiveerd, bijvoorbeeld overlijden van de patiënt.


Een gearchiveerd dossier zal nog maar op enkele plekken zichtbaar zijn:

  • Bij uitgebreid zoeken in het tabblad 'Patiënten'
  • Bij de recent bekeken patiënten
  • In de exports


Een dossier kan op twee manieren weer geactiveerd worden:

  • Kies via de knop 'Acties' voor 'Activeren'
  • Maak een aanpassing in het dossier en klik op 'Bewaren'


_________________________________________________________________ 


Voorschriften door secretariaat


Ook zijn er nieuwe functies beschikbaar binnen de virtuele praktijken. Zo kan het secretariaat nu medicatie toevoegen aan een patiëntendossier en op die manier een voorschrift klaarzetten. Deze hoeft dan enkel nog maar gevalideerd te worden door een arts.


Het secretariaat kan geneesmiddelen toevoegen op dezelfde manier als artsen dat doen. Deze werkwijze wordt in dit artikel verder toegelicht.


Vervolgens zal de arts dit voorschrift te zien krijgen bij het openen van dat patiëntendossier. Hier kan het voorschrift snel gevalideerd worden. Klopt de inhoud van het voorschrift toch niet, dan kan de arts dit ook nog weigeren.

 


_________________________________________________________________ 


Zoek een patiënt


Bij een volgende release zullen Multi-gebruikers na in te loggen op een ander tabblad uitkomen. Op dit moment komt u uit op de consultatielijst. Vanaf maart ongeveer zal u meteen het tabblad 'Patiënten' te zien krijgen.


Voor Specialist-gebruikers is dit reeds geruime tijd het geval.