Via het tabblad 'Instellingen' kiest u voor 'OTC' en klikt u op 'zoeken in lijst erkende producten'.
Geef het product in dat u wil voorschrijven en klik op het vergrootglas (vb. Biatain Alginate). Door op het plusteken te klikken kan u dit item toevoegen aan uw OTC-lijst.Door op het potlood-icoon te klikken krijgt u de mogelijkheid een posologie in te geven. Via het diskette-icoon kan u de posologie bewaren voor dit product. Om de volledige lijn te verwijderen klikt u op het kruisje.


Het is niet verplicht de OTC-lijst te gebruiken. Er wordt standaard een blanco balk weergegeven waar u een willekeurig OTC-product kan noteren. Deze dient u steeds te bewaren aan de hand van het diskette-icoon.
De OTC-producten die u hebt bewaard, kan u voorschrijven door in het onderdeel 'Typevoorschrift' te kiezen voor 'Selecteer OTC'. Er opent een dropdown menu waar alle opgeslagen OTC-producten worden opgehaald, hier kan u de posologie nog wijzigen indien nodig. 
Klik tenslotte op 'Afwerken' om het voorschrift aan te maken. Van zodra de Recipe-Id verschijnt, werd het voorschrift correct aangemaakt.Het is niet nodig om eerst alle OTC-producten op te zoeken en te bewaren. Om meteen een OTC-product voor te schrijven kan u in het onderdeel 'Geneesmiddelen' kiezen voor 'OTC'. Er verschijnt een pop-up waar u producten kan opzoeken in de database of naar keuze kan ingeven, de met rood omlijnde vakken zijn echter wel verplicht in te vullen. Vervolgens bepaalt u het aantal voorschriften, de datum van uitvoerbaarheid en de zichtbaarheid. Met 'zichtbaarheid' wordt gevraagd of de voorschriften zichtbaar mogen zijn op de eID van de patiënt. Tenslotte klikt u op 'OK' en 'Afwerken' om het voorschrift aan te maken. Van zodra de Recipe-Id verschijnt, werd het voorschrift correct aangemaakt.