Mediris Recipe biedt de mogelijkheid om voorschriften te bewaren onder 'typevoorschriften'. U kan hier bijvoorbeeld voorschriften per diagnose of behandeling opslaan. 


Via het tabblad 'Instellingen' kiest u voor 'Typevoorschriften' en klikt u vervolgens op 'Nieuw Typevoorschrift'.


Er verschijnt een met rood omlijnde balk waarin u de naam van het typevoorschrift moet noteren. Zoek vervolgens de geneesmiddelen op die u wenst toe te voegen aan dit voorschrift. De posologie dient meteen te worden ingevuld maar kan steeds worden gewijzigd.Klik vervolgens op 'Afwerken'. Het aangemaakte typevoorschrift wordt opgeslagen in een lijst. Aan de hand van het potlood-icoon kan u elk voorschrift bewerken. Aan de hand van het kruisje kan het volledige typevoorschrift worden verwijderd. 

Om gebruik te maken van deze typevoorschriften kan u tijdens het voorschrijven de lijst ophalen via de knop 'Selecteer typevoorschrift'. 
Na het aanklikken van het voorschrift wordt de medicatie klaargezet, waar u indien nodig de posologie nog kan wijzigen. Tenslotte klikt u op 'Afwerken' om het voorschrift door te sturen naar Recip-e.