Om een nieuw contact via derdebetaling te registreren klikt u in het tabblad 'eFact' op de groene knop 'Nieuw contact via eFact':

Om de verzekerbaarheidsgegevens van de patiënt op te halen, geeft u diens rijksregisternummer of BIS-nummer in. Dit is enkel de eerste keer nodig; bij een volgende prestatie voor deze patiënt kan u zoeken op naam.

Een nieuw contact aanmaken is enkel mogelijk voor patiënten die aangesloten zijn bij een Belgische mutualiteit. Een groene balk geeft aan dat de patiënt in regel is:

Een rode balk betekent dat de patiënt niet in regel is. In dit geval kan u de derdebetaling niet toepassen: 


Selecteer het type contact indien u via de instellingen typeconsultaties hebt aangemaakt.
Het tijdstip contact van een prestatie moet identiek zijn aan de dag waarop de patiënt gezien werd.
Via 'Toon voorschrijver' kan u een voorschrijver toevoegen aan het contact.

Geef vervolgens de gewenste prestatiecode in en selecteer deze door op de blauwe balk te klikken of door op Enter te drukken. Op deze manier kan u alle gewenste codes toevoegen.

Links naast elke prestatiecode staat een vuilnisbak- en een potlood-knop.

  • Vuilnisbak: hiermee kan u de code verwijderen
  • Potlood: hier kan u bijkomende zaken registreren, bijvoorbeeld het behandeld lid of facturatie aan 50%

Rechts naast de codes vindt  u de officiële bedragen zoals ze zijn vastgelegd door het RIZIV. Hieronder kan u twee velden bewerken:

  • Bedrag te betalen: het bedrag dat u effectief aanrekent aan de patiënt. Hier wordt standaard het remgeld ingevuld, maar u kan dit wijzigen indien u een supplement aanrekent.
  • Bedrag betaald: het bedrag dat de patiënt effectief betaalt op het moment van het contact (dit kan achteraf nog gewijzigd worden). Via het dropdownmenu kan u de betaalwijze bepalen.

Rechts onderaan hebt u voor elk contact nog twee opties:

  • Bereken bijkomende honoraria automatisch: voor sommige technische prestaties kan u een bijkomend honorarium aanrekenen als de prestatie 's nachts, tijdens een weekend of feestdag wordt uitgevoerd. Deze prestatiecode wordt automatisch berekend en toegevoegd indien deze optie is aangevinkt. 
  • Naar eBox verzenden: als zorgverlener bent u verplicht om de patiënt een betalingsbewijs van een contact te bezorgen, zelfs als u de patiënt niets aanrekent. Als deze optie aangevinkt is wordt een betalingsbewijs verstuurd naar de eBox van de patiënt zodat uw verplichting vervuld is. 


Ten slotte kan u het contact links onderaan afwerken en afsluiten met enkele bijkomende opties: