Door een contact via eFact aan te maken geeft u aan dat de patiënt enkel het remgeld en een eventueel supplement aan u betaalde. U zal het resterende bedrag ontvangen van de mutualiteit van de patiënt. 


Maak een nieuw contact aan en vul het rijksregisternummer of BIS-nummer van de patiënt in. Bij een volgende keer zal u deze patiënt ook op naam kunnen terugvinden.
De verzekerbaarheid van de patiënt zal verschijnen. Om elektronisch te kunnen factureren dient de patiënt aangesloten te zijn bij een Belgische mutualiteit. Is dat niet het geval, dan kan u best het volledige bedrag aan de patiënt vragen en deze nog een papieren getuigschrift bezorgen. De datum van het contact staat standaard op de huidige datum maar u kan deze aanpassen indien het patiëntencontact op een eerdere datum plaatsvond. U kan een datum tot twee jaar in het verleden selecteren. Op basis van het tijdstip zullen de juiste tarieven worden opgehaald.


Als de patiënt bij u komt op voorschrift van een andere zorgverlener, dan kan u dit rechts ook invullen, samen met de datum van het voorschrift. Let op, het is niet de bedoeling om uw eigen naam hier in te vullen, dit kan namelijk tot weigeringen leiden. Uw gegevens worden standaard verzonden naar de mutualiteit.


 

Vervolgens kan u de gewenste codes invoeren. Dat kan ofwel manueel via het zoekveld, ofwel door een contacttype te selecteren uit de lijst. U leest alles over de contacttypes in dit artikel.

De juiste conventietarieven worden automatisch opgehaald op basis van de verzekerbaarheid van de patiënt.


Indien gewenst kan u een supplement toevoegen door het te betalen bedrag aan te passen.

Naast het betaalde bedrag kan u de betaalwijze nog aanduiden.Via het potloodje naast de code kan u nog enkele zaken aanvullen, zoals:

  • Facturatie aan 50%
  • Behandeld lid (links/rechts)

 

Als de nodige codes werden toegevoegd, kan u links onderaan het contact afwerken. Het contact wordt niet meteen verstuurd naar de mutualiteiten. Dat mag namelijk maximaal één keer per dag.


Het contact wordt toegevoegd aan de lijst met te verzenden contacten. Eenmaal per dag kan u deze in bulk opsturen naar de mutualiteiten. In de instellingen bij 'Algemeen' kan u ervoor kiezen dat deze automatisch in de nacht van vrijdag op zaterdag verzonden worden.Voor meer informatie over de opvolging van deze zendingen kan u hier terecht.