Via het tabblad 'Rapportering' krijgt u een overzicht van de geregistreerde prestaties en hun bedragen. Rechts bovenaan kan u de periode selecteren die u wenst op te halen. De prestaties kunnen per maand, kwartaal of per jaar worden opgehaald.  Links krijgt u de mogelijkheid om data te exporteren in pdf- of Excel-formaat. 


In het overzicht wordt de datum van prestatie weergegeven gevolgd door de patiëntengegevens. Onder tabel 'Terugbetaald VI' wordt het bedrag getoond dat de mutualiteit aan u zal terugbetalen. Onder tabel 'Betaald' kan u terugvinden wat de patiënt effectief betaald heeft en welke betaalwijze daarvoor werd gebruikt. Tenslotte kan u de status van een prestatie opvolgen en de referentie ophalen indien het om een eAttest gaat.


De prestaties kunnen drie statussen hebben:

  • Open - de prestatie werd nog niet ingediend
  • In verwerking - de prestatie werd ontvangen door de mutualiteit en wordt nagekeken
  • Geaccepteerd - de prestatie is goedgekeurd en wordt uitbetaald 


Onderaan de pagina worden de bedragen en hun betaalwijze bijgehouden. Een legende van de icoontjes vindt u naast de betaalwijze.