Het is mogelijk om een reeds aangemaakt attest te annuleren. Hierbij worden alle prestaties geannuleerd, een eAttest gedeeltelijk annuleren is niet mogelijk. 
Aan de hand van het vuilbak-icoontje kan u een eAttest annuleren. Zonder een 'reden van annulatie' te registreren zal een eAttest niet geannuleerd kunnen, worden. Een eAttest is definitief geannuleerd in Mediris en bij de mutualiteit als er een rode streep verschijnt over de gehele lijn.