Het kan al eens gebeuren dat er een foutje in een eAttest sluipt. Gelukkig bestaat de optie om een eAttest te annuleren. De annulatie geldt steeds voor het volledige eAttest, gedeeltelijk annuleren is niet mogelijk.


Klik op het vuilbakje naast het foutieve contact en duid vervolgens de reden van annulatie aan. 

 


Het eAttest werd definitief geannuleerd als het in rood doorstreept is. Als de betaling nog niet werd uitgevoerd door de mutualiteit, zullen ze dit ook niet meer doen. Werd de patiënt wel al terugbetaald, dan zal de mutualiteit dit bedrag terugvorderen of afhouden van een volgende uitbetaling aan de patiënt.
In principe is het hierna mogelijk om een nieuw eAttest aan te maken voor deze patiënt.

In de realiteit kan het voorvallen dat mutualiteiten 200 en 500 hier toch een foutmelding op geven. In dat geval kan u ofwel enkele uren wachten en het opnieuw proberen, ofwel een papieren getuigschrift meegeven met de patiënt. Let wel, een eAttest kan enkel de dag zelf aangemaakt worden.