Prestatie-types kunnen op twee verschillende manieren worden aangemaakt zijnde met of zonder prestatiecode. Prestatie-types kunnen tevens gekoppeld worden aan consultatie-types. Zo kan u bij een raadpleging de prestatiecode ingeven of het bedrag dat u int voor een raadpleging. Een prestatie-type kan geregistreerd worden door een naam in te vullen. De naam kan u rechts opslaan aan de hand van het diskette-icoonVervolgens klikt u op de naam van de prestatie. Hier kan u het totaal honorarium bepalen en eventueel een prestatiecode toevoegen. Indien het honorarium van een prestatiecode lager ligt dan het totaal honorarium zal het supplement automatisch worden berekend.

 


Door de naam van het prestatie-type aan te klikken kan u deze aangemaakte prestatie-types wijzigen of verwijderen.Meer informatie over het implementeren van prestatie-types vindt u hier