Een consultatietype is de reden waarom de patiënt contact heeft opgenomen met u. Dit kan gaan over raadplegingen, intakegesprekken etc.


  1. Om een consultatietype aan te maken, gaat u naar Instellingen > Consultatietypes en geeft u het eerst een naam. Dit zal ook de titel zijn van de consultatie.

  2. Hierna koppelt u het aan een consultatieflow. De flow zal de structuur bepalen van de consultatie in stap 3 'Contact':
    • Therapieflow: deze flow heeft een vrije structuur. Bij stap 3 zijn er twee tekstvlakken, één om het verslag uit te schrijven en één voor het besluit. Ook kan u parameters registreren en geneesmiddelen voorschrijven.
    • Specialistflow: deze flow kent een vaste structuur die bestaat uit: anamnese, klinisch onderzoek, parameters, diagnose, medicatie, behandelingen en besluit.

  3. Vervolgens kan u een contact-template koppelen aan het consultatietype. Dit is enkel mogelijk wanneer u de therapieflow hebt geselecteerd.

  4. U kan ook een prestatietype toevoegen aan het consultatietype.

  5. Tenslotte kan u ook aangeven wat de consultatietijd is.

  6. Om dit allemaal op te slaan, dient u nog te klikken op de blauwe bewaarknop.