In de eerste stap van een consultatie worden de patiëntengegevens weergegeven zoals in het patiëntendossier.


De knop 'Vorige consultaties' geeft alle eerder gemaakte consultaties weer. Via de knop 'Patiëntendossier' haalt u een deel van het patiëntendossier op. 

 Stap 2 : Betreft