In de eerste stap dient u de juiste patiënt te selecteren. U kan patiënten opzoeken op geboortedatum, achternaam en voornaam.


Indien Mediris Multi+ in de gehele praktijk gebruikt wordt, kan u hier aanduiden of u deze consultatie met de praktijk wil delen.
Via de knop 'Vorige consultaties' kan u alle eerder aangemaakte brieven ophalen zonder de huidige consultatie te moeten verlaten. Via de knop 'Patiëntendossier' haalt u een deel van het patiëntendossier op. Deze pop-up kan u verplaatsen of sluiten zonder de consultatie te moeten verlaten.


Stap 2 : Betreft