In de eerste stap dient u de juiste patiënt te selecteren. U kan patiënten opzoeken op geboortedatum, achternaam en voornaam. Indien Mediris Multi in de gehele praktijk gebruikt wordt, kan u hier aanduiden of u deze consultatie met de praktijk wil delen. 


  • Via de knop 'Vorige consultaties' kan u de eerder aangemaakte consultaties voor deze patiënt ophalen.
  • Via de knop 'Patiëntendossier' haalt u een deel van het patiëntendossier op. Deze pop-up kan u verplaatsen of sluiten zonder de consultatie te moeten verlaten.Door het patiëntendossier te openen, kan u een zorgelement koppelen aan deze consultatie:


Stap 2: Betreft