Indien u een consultatie aanmaakt, kan u in 'stap 7 Financieel' het ereloon registreren. Deze bedragen kan u terugvinden in het tabblad 'erelonen' onder 'Openstaand' of 'Afgewerkt'.


Openstaande erelonen zijn erelonen van consultaties die nog niet werden afgewerkt en waarvan in stap 7 'Financieel' nog geen betaling werd geregistreerd.

Afgewerkte erelonen zijn erelonen die in de consultatie of in het tabblad 'Erelonen' reeds werden geregistreerd. Deze prestaties kunnen in 'stap 7 Financieel' niet meer worden gewijzigd.


Een ereloon dat afgewerkt is, kan deels nog gewijzigd worden. In de lijst van afgewerkte erelonen klikt u op het bedrag onder de kolom 'Betaald'.  De pop-up om een betaling te registreren wordt opnieuw getoond. U kan het bedrag, de betaalmethode en eventueel het boekjesnummer nog wijzigen.