Om verslagen te ontvangen dient u uw eHealth-certificaat op te laden in uw Mediris-account. 


In het postvak 'Verslagen' worden alle ontvangen verslagen weergeven. Mediris Multi+ ondersteunt volgende functionele types voor verslagen:    

  • ALA-AMF    
  • HDM-REC    
  • DMA-TEC    
  • DMA-REP


Deze verslagen worden, indien zowel patiëntendossier als verslag voorzien zijn van een rijksregisternummer, automatisch gekoppeld aan de juiste patiënt. 

Verslagen waar geen rijksregisternummer op vermeld wordt, moeten manueel worden toegewezen aan het patiëntendossier. Als op het verslag een rijksregisternummer wordt vermeld maar geen werd geregistreerd in het patiëntendossier dan zullen deze verslagen ook handmatig gekoppeld moeten, worden.


Door te klikken op het rode bel-icoon bovenaan de pagina, worden meldingen weergeven die wijzen naar een verslag dat werd ontvangen.  Door het menu van tabblad 'Berichten' te openen , wordt ook een cijfer getoond van het aantal ontvangen verslagen.
De ontvangen verslagen worden opgedeeld in drie mappen:

  • Daglijst: overzicht van alle ontvangen verslagen van een bepaalde dag. U kan de datum aanpassen. Berichten die blauw zijn, zijn ongelezen.
  • Toe te wijzen: overzicht van alle ontvangen verslagen die niet gekoppeld konden worden aan een patiënt. Als u het verslag klikt, kan u het toewijzen aan patiënt.
  • Toegewezen: overzicht van alle ontvangen verslagen die wel gekoppeld werden aan een patiënt. Als u het verslag opent, kan u de toewijzing wissen.

Een verslag manueel toewijzen aan een patiëntendossier:


Door links een bericht aan te klikken, krijgt u aan de rechterzijde een weergave van wat u hebt ontvangen. Via de blauwe knop kan u op 'Verslag toewijzen' klikken. Er opent een pop-up waar u een overzicht krijgt van patiëntendossiers met overeenkomstige gegevens. 

Indien geen patiëntendossier gevonden werd voor het ontvangen verslag, kan u meteen een nieuw patiëntendossier aanmaken, de gegevens in het verslag worden overgenomen of kunnen manueel worden aangevuld.

Klik hier voor meer informatie over het ontvangen van laboresultaten.