Wij zijn blij aan te kunnen kondigen dat de integratie van eAttest in Mediris Specialist is afgerond. Hiernaast werden ook nog andere functies toegevoegd aan de nieuwe versie van Mediris Specialist, die later deze week beschikbaar zal zijn.

Dankzij het geïntegreerde eAttest kan u tijdens de consultatie, in de stap 'Financieel', prestaties elektronisch indienen. Het elektronisch getuigschrift wordt rechtstreeks doorgestuurd naar de betreffende mutualiteit. U krijgt meteen een ontvangstbewijs. Het is belangrijk dat het eAttest wordt ingediend op de dag dat de prestatie werd geleverd.

In de instellingen > Algemeen kan u kiezen wat voor u de standaardwerkwijze zal zijn: een klassiek getuigschrift of een eAttest. Tijdens een consultatie kan u dit steeds wijzigen.

Indien u een eAttest wenst te annuleren, dient u dit, net zoals bij eFact, te doen in de applicatie van eAttest zelf.


Voor elektronische labo-aanvragen worden nu nog meer laboratoria ondersteund. Naast de reeds bestaande labo's werd een koppeling voorzien voor onder meer Labo Nuytinck, LBS en MCH. 


Een functie die reeds beschikbaar was, is de helpfunctie. Via het vraagteken in de cirkel bovenaan elk scherm naast de knop 'Afmelden' wordt MediPortal Support geactiveerd. Hier kan u zoeken naar de gewenste informatie of ons een vraag mailen via de knop 'Contacteer ons'.


Ook is het voortaan mogelijk om gecodeerd te registreren via de thesaurus. Dit kan u tijdens de consultatie activeren door in het gewenste tekstveld een # te typen gevolgd door minstens drie karakters.
Voortaan hebben accounts met de rol secretariaat opnieuw toegang tot de berichten. Zij kunnen dus opnieuw verslagen/labo's koppelen aan de juiste patiënten etc.We hebben ook de export van de erelonen uitgebreid met extra kolommen, bv. de naam van de zorgverlener.Er werd eveneens een hulpmiddel toegevoegd bij het aanmaken van prestatietypes in de instellingen. U ziet nu eenvoudig het totale bedrag dat u zal ontvangen (van de patiënt en/of mutualiteit in geval van een derdebetalersregeling), het supplement dat u eventueel hebt aangerekend, en het bedrag dat de patiënt (indien normaal verzekerd) zal betalen.


In de grafieken met de groeicurves zijn de lijnen op basis van standaarddeviatie vervangen door percentiellijnen.


Bij het uitgebreid zoeken op patiënt kan u nu ook jokers gebruiken. Bijvoorbeeld indien u niet weet of de achternaam van de patiënt met of zonder spatie geschreven wordt, kan u ertussen een joker ingeven: % staat voor 0 of meerdere tekens, _ staat voor exact één teken.


Afhankelijk van uw patiëntenbestand kan u een hub selecteren. We beschikken over CoZo, Abrumet en RSW. Dit kan u aanpassen in de instellingen > Algemeen.


Wanneer u binnen een patiëntendossier onder het tabblad 'Mediciatie' op de knop 'Voorschriften bekijken' klikt, krijgt u meer informatie dan in de vorige versie van Specialist:
Indien u tijdens de consultatie tijdens de stap 'Brieven' op departement zoekt, kan u zien dat we hier het departement stomatologie hebben toegevoegd.


Naast het toevoegen van nieuwe functies en het oplossen van kleine problemen, trachten wij ook de software voortdurend te verbeteren op vlak van snelheid en gebruikersgemak. Op deze vlakken zijn weer enkele stappen gezet.