Binnenkomende laboresultaten verschijnen in het tabblad 'Berichten'. Als het ontvangen resultaat een rijksregisternummer bevat waarvoor ook een dossier bestaat, zal dit automatisch gekoppeld worden en zichtbaar zijn in het dossier.


U kan het resultaat bekijken door op het gewenste bericht te klikken. Hier kan u de titel aanpassen en een opmerking toevoegen. Ook kan u enkele acties uitvoeren, zoals het bericht downloaden, doorsturen of verwijderen.


Let op: als u hier het resultaat verwijdert, dan wordt dit overal verwijderd.