Patiëntendossier

Patiënt
In het eerste tabblad van het patiëntendossier worden alle persoonsgegevens van de patiënt bewaard. Indien u de eID zou inlezen, worden alle gegevens van de...
Di, 8 Jun, 2021 at 3:18 PM
Consultaties
In dit tabblad krijgt u een overzicht van alle consultaties die reeds geregistreerd werden voor deze patiënt. Eveneens krijgt u een kort overzicht van het ...
Di, 8 Jun, 2021 at 4:58 PM
Voorgeschiedenis
Binnen Specialist kan u de voorgeschiedenis van de patiënt bijhouden in het patiëntendossier. U kan risicofactoren registreren, hierbij kan u kiezen tus...
Wo, 19 Mei, 2021 at 3:07 PM
Medicatie
U kan binnen Specialist op verschillende manieren medicatie voorschrijven: In het patiëntendossier Tijdens een consultatie In de applicatie Recipe ...
Wo, 19 Mei, 2021 at 3:07 PM
Parameters
In Mediris Specialist kan u één keer per dag de parameters van een patiënt registreren. Standaard zitten de volgende parameters reeds in het programma: gewi...
Di, 8 Jun, 2021 at 3:27 PM
Attesten
In Mediris Specialist kan u attesten opmaken voor uw patiënten. Standaard is het attest van arbeidsongeschiktheid beschikbaar. U kan zelf nog attesten toevo...
Wo, 19 Mei, 2021 at 3:08 PM
Bijlages
U kan binnen Mediris Specialist bijlages toevoegen aan het patiëntendossier. Deze kan u dan ook toevoegen aan een consultatie en met het verslag mee verzend...
Wo, 19 Mei, 2021 at 3:21 PM
Brieven
In het onderdeel 'Brieven' worden alle verslagen bewaard die elektronisch werden doorgestuurd naar andere zorgverleners of waarbij een ontvanger w...
Di, 8 Jun, 2021 at 12:26 PM
Verslagen
In het onderdeel 'Verslagen' worden alle elektronisch ontvangen brieven van andere zorgverleners bewaard. Deze verslagen kunnen alleen ontvangen w...
Di, 8 Jun, 2021 at 2:29 PM
Hubs
Afhankelijk van uw patiëntenbestand kan u bij de instellingen > algemeen een hub selecteren. U kan kiezen tussen CoZo, Abrumet en RSW. Indien u een aanpa...
Di, 8 Jun, 2021 at 4:35 PM