(*) Enkel beschikbaar voor Multi Plus


In de stap 'Betreft' van een consultatie kan u de reden van het contact selecteren aan de hand van consultatietypes. Standaard voorziet Mediris het type 'Consultatie', maar u kan er zelf nog aanmaken.


Aan de hand van een consultatietype kan u het volledige verloop van een consultatie reeds vastleggen. U selecteert (*) de consultatieflow, een eventuele contact-template, (*) een prestatietype en (*) de consultatietijd.

 

Bij het selecteren van dat consultatietype tijdens een consultatie worden deze templates automatisch ingeladen.