Enkel beschikbaar voor Multi Plus


Hier kan u eenvoudig uw tarieven opslaan als prestatietype. Deze prestatietypes kunnen gekoppeld worden aan een consultatietype of worden opgehaald in de stap 'Financieel' van een consultatie.


Prestatietypes kunnen met of zonder nomenclatuurcodes worden aangemaakt.


a. Prestatietype met nomenclatuurcode


Vul eerst een naam in en klik vervolgens op het diskette-icoon. Wanneer u vervolgens op de naam van het type klikt, opent een pop-up waar u de gewenste prestatiecode(s) kan ingeven, alsook het totaal honorarium.


Ook kan u via het vakje 'Derdebetaler' aanduiden of de patiënt enkel het remgeld betaalt of het volledig bedrag.

 


b. Prestatietype zonder nomenclatuurcode


Geef het prestatietype een naam, vul het gewenste bedrag in en klik op het diskette-icoon.