Sinds enige tijd kunnen huisartsen en arts-specialisten gebruik maken van de derdebetalersregeling. Bij deze regeling betaalt de patiënt alleen het remgeld of het 'eigen aandeel'. Het overig honorarium (Terugbetaald V.I.) wordt door het ziekenfonds vergoed aan de zorgverlener.
De derdebetalersregeling is niet verplicht tenzij het gaat om een patiënt met een 'Verhoogde tegemoetkoming' die een verplichte derdebetalersregeling hebben (alleen voor huisartsen)De derdebetalersregeling kan worden toegepast door zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen. 
Voordelen voor de patiënt

  • Alleen remgeld betalen
  • Toegankelijkheid eerstelijnszorg 
  • Geen verlies van getuigschriften


Voordelen voor artsen:

  • Geen getuigschriften opmaken
  • Snelle uitbetaling van mutualiteit (gemiddeld 10 dagen)
  • Geen getuigschriftenboekjes uitrekenen (digitaal fiscaal overzicht)
  • Alle prestaties kunnen via derdebetaler ingediend worden (ook technische prestaties)Geregistreerde prestaties kunnen eenmaal per dag worden doorgestuurd naar de mutualiteiten. De verwerking van deze prestaties kunnen steeds worden opgevolgd. Meer informatie over het opvolgen van prestaties vindt u hier. De terugbetalingen worden gestort op het bankrekeningnummer dat werd geregistreerd via de instellingen. Mochten de contacten niet correct zijn doorgestuurd, komen deze terug als 'Te corrigeren contacten'. Een prestatie kan tot twee jaar na datum worden ingediend en gecorrigeerd. Uitzonderingen: 

  • Niet toepasbaar op patiënten die geen rijksregisternummer/BIS-nummer hebben.
  • Niet toepasbaar als patiënt niet is aangesloten bij een mutualiteit.
  • Niet toepasbaar indien patiënt aangesloten is bij Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden (HZIV)