De term eFact is een samentrekking van het begrip 'elektronische facturatie'. Hieronder verstaan we het elektronisch indienen van een derdebetaling bij een ziekenfonds.


Bij een derdebetaling betaalt de patiënt enkel het remgeld op het moment van het contact, de rest van het officiële honorarium (terugbetaald VI) wordt later door het ziekenfonds aan de arts vergoed.

Zowel geconventioneerde als niet-geconventioneerde artsen mogen gebruik maken van de derdebetalersregeling voor alle geneeskundige verstrekkingen waarvoor het ziekenfonds tegemoetkomt.


De derdebetalersregeling is niet verplicht tenzij in volgende twee scenario's:Voordelen voor de patiënt:

  • Alleen remgeld betalen
  • Toegankelijkheid eerstelijnszorg 
  • Geen verlies van getuigschriften


Voordelen voor artsen:

  • Geen papieren getuigschrift opmaken
  • Snelle uitbetaling van mutualiteit (gemiddeld 10 dagen)
  • Geen getuigschriftenboekjes uitrekenen (digitaal fiscaal overzicht)
  • Contacten kunnen tot 2 jaar na datum ingediend wordenGeregistreerde prestaties kunnen eenmaal per dag worden doorgestuurd naar de mutualiteiten. De verwerking van deze prestaties kan steeds worden opgevolgd. Meer informatie over het opvolgen van prestaties vindt u hier. De terugbetalingen worden gestort op het bankrekeningnummer dat werd geregistreerd via de instellingen. Mochten de contacten niet correct zijn doorgestuurd, komen deze terug als 'Te corrigeren contacten'. Een prestatie kan tot twee jaar na datum worden ingediend en gecorrigeerd. Uitzonderingen: 

  • Niet toepasbaar voor buitenlandse patiënten (zonder rijksregisternummer).
  • Niet toepasbaar als patiënt niet is aangesloten bij een Belgische mutualiteit.