Deze foutcode komt meestal voor als een huisarts de optie 'toegang tot GMD' aanvinkt terwijl de arts zelf GMD-houder is.


R502641: Norm voorschrijver niet in overeenstemming met nummer voorschrijver (zone 24) en/of verstrekker (zone 15).


De knop 'toegang tot GMD' dient alleen te worden aangevinkt als een collega binnen de praktijk GMD-houder isIn dit onderdeel dient u de GMD-houder te selecteren.