Contacten te corrigeren

Voorschrijver
Er kunnen verschillende foutcodes worden weergegeven met betrekking tot de voorschrijver. Meestal gaat het om de identificatie van de voorschrijver die ontb...
Wo, 14 Jul, 2021 at 5:09 PM
Bedrag verzekeringstegemoetkoming
De foutcode 'Bedrag verzekeringstegemoetkoming niet juist' wordt weergegeven als het bedrag in tabel 'Terugbetaald VI' niet correct is. ...
Wo, 14 Jul, 2021 at 5:10 PM
Norm verstrekker
De foutcode R502641 'Norm voorschrijver niet in overeenstemming met nummer voorschrijver (zone 24) en/of verstrekker (zone 15)' komt meestal voor ...
Wo, 14 Jul, 2021 at 5:15 PM
CG1/CG2 - Datum eerste verrichte verstrekking
De CG1/CG2 codes bepalen bij derdebetalerprestaties wat het eigen aandeel van de patiënt is. Als het statuut van de patiënt wijzigt, dan worden deze codes o...
Wo, 14 Jul, 2021 at 5:20 PM
Aantal eenheden overschreden
Voor bepaalde verstrekkingen voorzien de toepassingsregels in de nomenclatuur een maximaal aantal verstrekkingen in een bepaalde periode (eenmaal per dag, m...
Vr, 23 Jul, 2021 at 11:52 AM
Behandeld lid
Bepaalde prestatiecodes mogen tweemaal worden aangerekend tijdens een consultatie, echter door het niet definiëren van het behandeld lid (links of ...
Do, 22 Jul, 2021 at 4:44 PM