Bepaalde prestatiecodes mogen tweemaal worden aangerekend tijdens een consultatie, echter door het niet definiëren van het behandeld lid (links of rechts) zal deze prestatie steeds geweigerd worden.


Onderstaande foutcode wordt weergegeven:


R503411: Code behandeld lid afwezig terwijl dat verplicht is.


Verwerking:


Indien het over een prestatiecode gaat die tweemaal mag worden aangerekend, dient u het behandeld lid te definiëren. Hiervoor klikt u naast de prestatiecode op het potlood-icoontje. In deze pop-up verschijnt het onderdeel 'Behandeld lid'. Hier dient u per prestatiecode links of rechts aan te duiden. De prestatie mag vervolgens worden afgewerkt en ingediend bij de mutualiteit.