Een telefonisch advies/consult kan geregistreerd worden door op de knop 'Nieuwe oproep' te klikken. Er zal een overzicht openen met vijf stappen.


In stap 1 'Patiënt' registreert u de patiëntengegevens. In het onderdeel 'RVT' kan u een rusthuis of instellingen ophalen waar de patiënt verblijft of woont. Deze organisaties kunnen door een beheerder worden toegevoegd. 


De rode velden zijn verplicht in te vullen, anders kan de oproep niet bewaard worden. Wanneer u het rijksregisternummer van de patiënt ingeeft, worden de geboortedatum, naam en voornaam automatisch ingevuld. 


Wanneer de patiënt reeds op de wachtpost is geweest, kan u hem/haar opzoeken op geboortedatum of achternaam. Na deze te hebben genoteerd klikt u op het vergrootglas en selecteert u de juiste patiënt.  De gegevens die toen geregistreerd werden, zullen worden opgehaald. 
In stap 2 'Huisarts' kan de huisarts van de patiënt worden opgehaald. Er is ook een mogelijkheid om uitgebreid te zoeken, deze pop-up maakt zoeken op gemeente of RIZIV-nummer mogelijk. 
In stap 3 'Nota' wordt ruimte voorzien om notitie te nemen van het telefoongesprek. Eventueel kunnen de klachten van de patiënt of andere belangrijke opmerkingen hier worden genoteerd. In stap 4 'Betreft' bepaalt u de reden van contact, in dit geval gaat het om een telefonisch consult. Er wordt een overzicht getoond van de verschillende kabinetten en welke arts in welk kabinet zit. Door op de knop 'Selecteer' te klikken, wijst u het telefonisch advies toe aan de betreffende arts. Tenslotte krijgt u in stap 5 'Overzicht' een weergave van stap één tot vier. Wanneer u klikt op 'Bewaar oproepwordt het contact opgeslagen en kan u dit terugvinden in de lijst van telefonische adviezen.