In dit tabblad krijgt u een overzicht van alle oproepen. De oproepen worden opgedeeld in zes categorieën. Huisbezoek


Dit betreft alle geregistreerde huisbezoeken, onder 'Toewijzing' kan u tevens nakijken welke arts dit huisbezoek zal uitvoeren. Aan de hand van het potlood-icoon kunnen de gegevens nog gewijzigd worden. Als de adresgegevens achteraf nog worden gewijzigd, dient u dit telefonisch door te bellen naar de arts/chauffeur aan wie het huisbezoek werd toegewezen. Het is tevens mogelijk de status van een huisbezoek aan te passen. Indien de patiënt afbelt of niet thuis is, kan u dit hier registreren en wordt het huisbezoek verplaatst naar het onderdeel 'Afgewerkt'. 


Meer informatie over het registreren van huisbezoeken vindt u hier.
Raadpleging


Hieronder worden alle geplande raadplegingen weergegeven. Aan de hand van het potlood-icoon kunnen de gegevens worden gewijzigd of kan de afspraak worden verplaatst. Onder tabel 'Afspraak' kan u tevens nakijken om hoe laat de patiënt een afspraak heeft. Aan de hand van het huis-icoon kan u de patiënt in de wachtzaal plaatsen. Ook hier is het mogelijk de status van de raadpleging aan te passen door op 'Onafgewerkt' te klikken.


Meer informatie over patiënten in de wachtzaal plaatsen vindt u hier.
Telefonische adviezen


Alle oproepen die geregistreerd werden als telefonisch advies/consult kan u hier terugvinden. Aan de hand van het potlood-icoon kunnen de gegevens en de toewijzing worden gewijzigd. De arts aan wie het telefonisch advies wordt toegewezen dient dit ook af te werken vóór het einde van de wachtdienst. 


Meer informatie over telefonische adviezen vindt u hier.


Te behandelen


Wanneer telefonische adviezen een verdere opvolging vereisen en wanneer de arts in het telefonisch advies registreert dat er een huisbezoek of raadpleging dient plaats te vinden, zal dit contact onder 'Te behandelen' verschijnen. 


Meer informatie over te behandelen contact vindt u hier
Afgewerkt


In dit overzicht worden alle geregistreerde en verwerkte oproepen weergegeven. Deze hebben vaak de status 'Afgewerkt'


Meer informatie over afgewerkte contacten vindt u hier.Inlichtingen


Een overzicht van alle oproepen die niet als afspraak, raadpleging of telefonisch advies werden geregistreerd. 


Meer informatie over inlichtingen vindt u hier.