Een patiënt die zich aanbiedt op de huisartsenwachtpost zonder afspraak kan aan de hand van de knop 'Nieuwe raadpleging' rechtstreeks in de wachtzaal worden geplaatst. 


In 'stap 1 Patiënt' worden blanco velden getoond waar patiëntengegevens geregistreerd moeten worden. We raden steeds aan de identiteitskaart van de patiënt uit te lezen aan de hand van het programma eID Viewer. Op deze manier beschikt de wachtpost over de juiste gegevens, deze zijn belangrijk om het te betalen bedrag te bepalen.


U leest de eID van de patiënt uit, de data wordt opgeladen in het programma eID Viewer. Om de gegevens naar Mediris te kopiëren, sleept u de pasfoto van de patiënt naar het overzicht van de patiëntengegevens.

 Heeft de patiënt geen eID of rijksregisternummer dan kan u nakijken of de patiënt zich in het verleden reeds heeft aangemeld op de huisartsenwachtpost. 


Kan u de patiënt niet terugvinden dan dient u het contact manueel te registreren. Voor patiënten zonder rijksregisternummer kan er niet elektronisch worden gefactureerd of voorgeschreven.
Vervolgens controleert u in stap 2 of de huisarts correct geregistreerd werd. In 'Stap 3 Aanmelding' kan u nog een nota toevoegen en de manier van aanmelding bepalen.In 'Stap 4 WDO' zal u, afhankelijk van de huisartsenwachtpost, de patiënt in de juiste wachtzaal moeten inschrijven. Deze stap is zeer belangrijk als de wachtpost meerdere locaties heeft. In stap 5 kan tenslotte een risico geregistreerd worden, deze stap ligt buiten de bevoegdheid van de onthaalmedewerkers. 


Tenslotte klikt u op de groene knop 'Zet in wachtzaal'. De patiënt wordt toegevoegd aan de geselecteerde wachtzaal (WDO) en kan nu door de arts van wacht worden behandeld.