In het tabblad 'Wachtzaal' krijgt u een overzicht van alle ingeschreven patiënten. Hier vindt u ook de patiëntengegevens terug, de huisarts van de patiënt en de nota.Aan de hand van het potlood-icoon hebt u de mogelijkheid om de patiëntengegevens te wijzigen. Aan de hand van het kruisje kan u de patiënt verwijderen uit de wachtzaal. Wanneer u een patiënt uit de wachtzaal verwijdert dient u ook te registreren waarom.