In het tabblad 'Erelonen' krijgt u de mogelijkheid om betalingen af te werken. 


Opgeletde erelonen worden per wachtpost op een andere manier verwerkt. Voor de juiste werkwijze dient u contact op te nemen met uw wachtpostmanager of coördinator. Betaling registreren:


Van zodra de arts van wacht het patiëntencontact bewaard heeft, zal dit contact zichtbaar zijn de lijst van onafgewerkte erelonen


In de lijst van onafgewerkte erelonen ziet u meteen over welke patiënt het gaat, het eigen aandeel (remgeld), het te betalen bedrag en welke arts het contact heeft afgewerkt.

Via het tekstballon-icoon is het mogelijk een opmerking toe te voegen aan het ereloon.Door op het euro-icoon te klikken zal een gedetailleerd overzicht van het ereloon worden getoond. Hier worden de verzekerbaarheidsgegevens (mutualiteit) van de patiënt opgehaald. Alsook een overzicht van de prestatiecodes en het te betalen bedrag.
Er zijn drie mogelijkheden om een prestatie af te werken. Klik op het onderdeel waar u meer informatie over wil:

  1. Betaling: derdebetaler (eFact), elektronisch getuigschrift (eAttest) of een klassiek getuigschrift
  2. Facturatie aan instelling (RVT): rusthuizen en verzorgingstehuizen
  3. Te innen (niet bij de patiënt): schuldbemiddeling, politie en andere