In het tabblad 'Erelonen' krijgt u de mogelijkheid om betalingen af te werken. 


Opgeletde erelonen worden per wachtpost op een andere manier verwerkt. Voor de juiste werkwijze dient u contact op te nemen met uw wachtpostmanager of coördinator. Betaling registreren:


Van zodra de arts van wacht het patiëntencontact bewaard heeft, zal dit contact zichtbaar zijn de lijst van onafgewerkte erelonen


In de lijst van onafgewerkte erelonen ziet u meteen over welke patiënt het gaat, het eigen aandeel (remgeld), het te betalen bedrag en welke arts het contact heeft afgewerkt.
Via het tekstballon-icoon is het mogelijk een opmerking toe te voegen aan het ereloon.
Nadat u op de knop met het euro-icoontje hebt geklikt, opent een gedetailleerde beschrijving van het ereloon. Hierin krijgt u de patiëntengegevens te zien, de verzekerbaarheid en de nomenclatuurcodes die werden aangerekend.
Er zijn drie mogelijkheden om een prestatie af te werken. Klik op het onderdeel waar u meer informatie over wil:

  1. Betaling: derdebetaler, elektronisch getuigschrift of een klassiek getuigschrift
  2. Facturatie aan instelling (RVT): rusthuizen en verzorgingstehuizen
  3. Te innen (niet bij de patiënt): schuldbemiddeling, politie en andere