In het tabblad 'Instellingen' dient u de artsen van wacht correct toe te wijzen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 'Artsen in wachtpost' en 'Artsen op de baan'.
Artsen op de wachtpost: artsen die tijdens de wachtdienst consultaties zullen houden op de huisartsenwachtpost.  In de kolom 'Arts' kan u via de knop 'Toewijzen' een arts opzoeken en toekennen aan een bepaald kabinet. 


Artsen op de baan:  artsen die tijdens de wachtdienst de huisbezoeken zullen uitvoeren. Ook door op 'Toewijzen' te klikken kan u een arts toekennen aan een wagen. Het is belangrijk de juiste arts toe te wijzen aan de juiste wagen anders zal de arts geen huisbezoeken ontvangen in Mediris.Alle aanpassingen die u aanbrengt in dit overzicht worden automatisch bewaard als u ze bevestigd in de pop-up.


Opgelet: controleer bij veelvoorkomende namen ook de voornaam en/of RIZIV-nummer van de arts zodat de patiëntencontacten niet aan de verkeerde artsen worden toegekend.