In het tabblad 'Afspraken' krijgt u een volledig overzicht van de afsprakenkalender. De groene velden zijn beschikbare plaatsen, de rode velden zijn ingeboekt en de witte velden zijn geblokkeerde tijdstippen. 
De afsprakenkalender kan alleen gewijzigd worden door een onthaalmedewerker.