In 'Stap 3 Betreft' worden de details van het contact geregistreerd. Hier wordt het type contact, het tijdstip van contact, het wacht type (weekwacht of wachtpost) en tenslotte de WDO bepaald. WDO staat voor 'wachtdienst onderdeel' en verwijst naar de wachtzaal waar de patiënt werd ingeschreven.De bovenvermelde zaken zullen tijdens een wachtpostwacht reeds correct geregistreerd zijn door de onthaalmedewerker.

 

Indien het een weekwacht betreft dient u het contact type en wacht type nog te bepalen. 

Als u kiest voor wacht type 'Vervanging', dan wordt deze informatie niet mee opgenomen in de statistieken van de huisartsenwachtpost. Stap 2: Huisarts / Stap 4: Subjectief